Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Phím tắt hữu ích trên YouTube

Nếu thường xem các video clip được chia sẻ trên YouTube, bạn nên biết và dùng một số phím tắt để có thể xem tiện lợi hơn.