Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

19 dồng hồ treo tường của Jen


10 Code đồng hồ treo tường cho bạn :Code 1:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src=http://img229.imageshack.us/img229/7140/clock1.swf wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 2:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src=http://img231.imageshack.us/img231/7489/clock8.swf wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 3:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:300px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/7329/clock27.swf " wmode="transparent" height="300" width="150">
Code 4:
:<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src=http://img231.imageshack.us/img231/5267/clock28.swf wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 5:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/5409/clock46.swf " wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 6:
:<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/5323/clock53.swf " wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 7:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src=http://img231.imageshack.us/img231/6342/clock58.swf wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 8:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:300px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/4162/clock77.swf" wmode="transparent" height="300" width="150">
Code 9:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/1941/clock79.swf" wmode="transparent" height="150" width="150">
Code 10:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' style="width:150px;height:150px;" src="http://img231.imageshack.us/img231/9638/clock84.swf" wmode="transparent" height="150" width="150">
==================================

10 đồng hồ treo tường cho bạn :
Code 1:

Code 2:

Code 3:

Code 4: :

Code 5:

Code 6: :

Code 7:

Code 8:

Code 9:

Code 10:  ================================== 

(Walk Copy từ nhà bạn Yeuhanoi.multiply)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét